Infekční endokarditida je vzácné onemocnění – jedná se o infekci na srdečních chlopních, ať již přirozených či chlopenních náhradách. I v dnešní době se jedná o život ohrožující onemocnění.

Pacienti ve vysokém riziku vzniku onemocnění:

  1. Pacienti s chlopenními náhradami a pacienti, u kterých byl k opravě chlopně použit umělý materiál.
  2. Pacienti po již prodělané infekční endokarditidě
  3. Pacienti s určitými druhy vrozených vývojových vad

 

Opatření prevence infekční endokarditidy je nutné dodržovat zejména ve dvou oblastech:

  1. Pokud jsou pacientovi předepsána antibiotika pro běžné infekční onemocnění (např. zánět průdušek), je nutné využívat celou doporučenou dávku. To je ostatně důležité u všech pacientů, i bez rizika infekční endokarditidy (snížení rizika opakování infekce a vzniku rezistence na antibiotika).
  2. Pokud pacient podstupuje zákrok, při kterém dochází k vyplavení bakterií do krve (např. trhání zubů), je nutné 2 h před výkonem podat antibiotika.

 

Pacienti se zvýšeným rizikem vzniku infekční endokarditidy obdrží při zjištění rizika (např. po echo vyšetření, po operaci) kartičku – průkazku ohroženého nemocného. Tuto kartičku by měli ukazovat u všech lékařů, především při plánování stomatologických či operačních zákroků. Na jedné straně kartičky jsou uvedena rizika pacienta, na druhé doporučené podání antibiotik.

Kartičku v PDF zobrazíte kliknutím zde.