Poliklinika Lípa, Seydlerova 2451, Praha 13 Po 7:00–18:00, Út 7:00-15:00, St 7:00-18:00, Čt 7:00–17:00, Pá 7:00–15:00 +420 296 113 259

O nás

Skupinové foto Corintez

Jsme moderní kardiologická a interní ambulance. Pečujeme o celé spektrum kardiologických pacientů: ischemická choroba srdeční, arytmie, těžká hypertenze, vrozené a získané chlopenní vady, srdeční selhání, kardiomyopatie, a další. Nově je spektrum péče rozšířeno o cévní onemocnění, zejména tepen. K dispozici máme všechny metody běžné v ambulantní praxi – EKG, echo, EKG a TK Holter, ergometrie...
V rámci návaznosti péče o naše pacienty spolupracujeme se všemi pražskými kardiocentry, zejména pak s Nemocnicí Na Homolce a Fakultní nemocnicí Motol.

Prováděná vyšetření

Klinické vyšetření

Základem pro rozhodnutí o dalších vyšetřeních či léčbě pacienta je klinické vyšetření - je vstupním vyšetřením nového pacienta. Spočívá v rozhovoru s pacientem, kdy je zjištěna anamnéza a obtíže, případně další důležitá fakta. Důležitou součástí je vyšetření, které spočívá ve zhodnocení celkového stavu, poslechu srdce a plic, pohmatu břicha... Toto vyšetření stanoví rámec, o jaké onemocnění se pravděpodobně jedná, a podle toho je již přímo navržena léčba, či je rozhodnuto o provedení dalších vyšetření (laboratorní odběry, echo...).

EKG

Natočení 12svodové křivky záznamu srdeční aktivity. Slouží ke zhodnocení arytmií a podezření na ischemickou chorobu srdeční. Vyšetření probíhá přiložením elektrod na končetiny a hrudník, a následným snímáním záznamu, který je vyhodnocen lékařem. Na vyšetření není potřeba žádná příprava a je zcela bezbolestné.

Echokardiografie

Principem echokardiografického vyšetření je zhodnocení srdečních struktur pomocí ultrazvukového zobrazení. Umožňuje zobrazit srdeční chlopně i funkci srdečního svalu. Používá se k vyšetření získaných i vrozených srdečních vad, u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, arytmiemi, onemocněním osrdečníku, hypertenzí i mnoha jinými chorobami. Vyšetření probíhá přiložením sondy do oblasti hrudníku (s aplikací malého množství gelu pod sondu). Během vyšetření je sonda po hrudníku posouvána, aby bylo možno zobrazit srdce v celém rozsahu. Na vyšetření není potřeba žádná příprava.

TK Holter – ABPM

Jedná se o celodenní (24h) monitoraci krevního tlaku. Vyšetření se používá k diagnostice hypertenze, při podezření na hypertenzi bílého pláště a ke kontrole nastavení užívané léčby. Ráno první den vyšetření se pacient dostaví do ambulance, kde je mu na paži nasazena manžeta tonometru a připevněn snímací přístroj. Pacient odchází s nasazeným přístrojem a dále je doporučováno dělat běžné denní aktivity. Druhý den ráno se pacient opět dostaví do ambulance k vrácení přístroje. Následně je záznam vyhodnocen lékařem. Detaily k provedení vyšetření viz Informace pro pacienty.

EKG Holter

Jedná se o celodenní (24h) monitoraci EKG. Vyšetření slouží k detekci arytmií, hodnocení efektů léčby arytmií, kontrole po provedených arytmologických výkonech (ablacích arytmií). Ráno první den vyšetření se pacient dostaví do ambulance, kde jsou na něj nalepeny EKG elektrody a nasazen snímací přístroj. Pacient odchází s nasazeným přístrojem a dále je doporučováno dělat běžné denní aktivity. Druhý den ráno pacient přístroj vrací. Následně je záznam vyhodnocen lékařem. Detaily k provedení vyšetření viz Informace pro pacienty.

Ergometrie (zátěžová ergometrie)

Principem vyšetření je snímání a hodnocení EKG při zátěži, tedy hodnocení reakce organismu a zejména srdce na zátěž. Vyšetření se provádí zejména při podezření na ischemickou chorobu srdeční. V úvodu vyšetření jsou na pacienta nasazeny EKG elektrody, následně pacient šlape na rotopedu za stálého snímání EKG. Test končí při dosažení maximální tepové frekvence, či při únavě pacienta. Na vyšetření je vhodné mít s sebou pohodlné oblečení a vhodnou obuv (nejlépe tenisky či podobné). Před vyšetřením je vhodné jíst spíše lehčí jídla. Některé léky je nutné před vyšetřením vysadit – věnujte zvýšenou pozornost informacím od lékaře, který vás na toto vyšetření odesílá.

Sonografie cévního systému

Je ultrazvukové vyšetření, při kterém jsou zobrazovány jak tepny, tak žíly cévního systému. Vyšetřit je možné všechny cévy, které jsou v dosahu ultrazvukového zobrazení, tedy tepny a žíly krku, nohou, rukou a břišní aortu. Vyšetření probíhá velmi podobně jako echo, viz výše. Na vyšetření není potřeba žádná příprava, pouze na vyšetření břišní aorty je vhodné být nalačno.

ABI

Principem vyšetření je měření tlaku na dolních končetinách, přesněji nad kotníkem. Vyšetření slouží k diagnostice či sledování ischemické choroby dolních končetin. Při vyšetření je manžeta tonometru přiložena nad kotník, a dále je krevní tlak měřen pomocí speciální dopplerovské tužky. Na vyšetření není potřeba žádná příprava.

Více než
0

spokojených pacientů

přes
0

vyšetření ročně

jsme team
0

usměvavých lidí

jsme tu pro Vás už
0

let