Aneurysma, neboli také výduť břišní aorty, se vyskytuje u 5-8% mužů a 1,5% žen nad 65 let. Aorta je tepnou vystupující ze srdce, ze které vybíhají všechny tepny zásobující orgány i svaly, postupně probíhá hrudníkem i břišní dutinou. Za její rozšíření považujeme rozměr větší než 1,5 násobek běžného průměru – při rozšíření dochází ke ztenčení cévní stěny a tvorbě vakovitého útvaru na tepně.

Za rizikové faktory pro rozvoj aneurysmatu jsou považovány především věk, zvýšený krevní tlak, kouření a již dříve prodělaný infarkt myokardu, mozková mrtvice či onemocnění tepen dolních končetin.

Aneurysma menších rozměrů obvykle nezpůsobuje žádné obtíže, dlouho probíhá nezjištěno. Pokud nepozorovaně doroste do větších rozměrů, může již pacienta ohrožovat, zejména rupturou – prasknutím, které i při urgentním řešení má vysoké riziko úmrtí.

Pokud je aneurysma včas zjištěno, existuje několik možností řešení. Výdutě malého rozměru jsou pouze sledovány a jsou hlídány rizikové faktory, aby se pokud možno co nejvíce zpomalila rychlost rozšiřování výdutě. Pokud se rozměr již nachází v rizikovém rozmezí, pak se provádí odstranění aneurysmatu, a to buď katetrizačně, nebo chirurgicky.

V současné době v naší ambulanci probíhá screeningový program na výskyt aneurysmatu břišní aorty – vyšetření se provádí sonograficky, nejlépe nalačno. Výsledkem je zkontrolování břišní aorty a změření její velikosti. Pacienty s nálezem rozšíření aorty v případě zájmu přebíráme do péče – sledování, či již řešení, které zajišťujeme ve spolupráci s předními cévně-chirurgickými pracovišti. Na toto vyšetření se můžete objednat online zde.

 

Informační letáček pro pacienty si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.

Informační letáček pro lékaře si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.